Priprava operativnega načrta razvoja outdoor produktov na vašem območju

 • Kratka analiza outdoor potencialov v destinaciji
 • Kratka analiza stanja outdoor produktov v destinaciji
 • Vizija in cilji razvoja
 • Razvoj produktov
 • Potrebna izobraževanja ponudnikov produktov
 • Promocija produktov
 • Trženje produktov
 • Potrebni ukrepi za doseganje prej opisanega vključno s predlagano organiziranostjo za izvedbo

Priprava poti za vnos v digitalne in tiskane medije

 • GPS merjenje trase z lociranjem in popisom križišč, razpotij, fotografiranje le teh, popisom vrste podlage, določitev dnevnih etap (če gre za daljše poti)
 • Predlog določitve magičnih točk ob poti (v povprečju ena na etapo) – to so točke z lepim razgledom in primerne za počitek
 • Obdelava podatkov priprava le teh za vnos v katero od kartografskih platform
 • Popis potrebnih usmerjevalnih in opisnih tabel po etapah in magičnih točkah
 • Vnos poti v dogovorjeno platformo z vsemi POI točkami v okolici (gostišča, parkirišča, nastanitve, naravne, kulturne zanimivosti)
 • Priprava (design) in izdelava potrebnih tablic za označevanje poti
 • Priprava opisa poti (Road book) v slovenščini (lahko priskrbimo tudi želene prevode) za potrebe objave na spletni strani ali vodniku

Priprava materialov za izdelavo tiskanega ali digitalnega vodnika

 • Priprava vsebin v slovenščini za izdelavo tiskanega ali digitalnega vodnika po poteh
 • Predstavitev tras na shematski karti
 • Opis koncepta, bistva in posebnosti posameznih poti
 • Opis posameznih etap (če gre za daljinsko pot), ki vključuje: kratek opis etape, višinski profil, podatki o dolžini, višinski razliki, število metrov vzpona in spusta